การหาเงิน การทำมาหากิน ภาษาเกาหลี

돈벌이
(돈벌이 อ่านว่า donbeol-i)

การหาเงิน การทำมาหากิน ภาษาเกาหลี 돈벌이

ตัวอย่างประโยค 돈벌이 ภาษาเกาหลี

그즈음 돈벌이로 나가있던 사람들은
돈벌이 예상해주는 빅 애플의 존 앤소니입니다
용돈벌이 하고으면
자이 자이 알라이 돈벌이에도 나섰지