เยี่ยมยอด ภาษาเกาหลี

훌륭하다
(훌륭하다 อ่านว่า hullyunghada)

เยี่ยมยอด ภาษาเกาหลี 훌륭하다

ตัวอย่างประโยค 훌륭하다 ภาษาเกาหลี

아이슬랜드는 ( 신용상태가 ) 훌륭하다고 했습니다
선생님모두행동이 훌륭하다고 칭찬하시잖아
훌륭하다!
장면이 훌륭하다고 한 이유