กร่าง องอาจ ภาษาเกาหลี

우쭐
(우쭐 อ่านว่า ujjul)

กร่าง องอาจ ภาษาเกาหลี 우쭐

ตัวอย่างประโยค 우쭐 ภาษาเกาหลี

우쭐해 지기 쉽고
우쭐대지마, 야구
이봐! 너희벌써 우쭐해 졌잖아 ?
우쭐대지마,