งบ งบประมาณ ขนาด ขอบข่าย ขอบเขต ภาษาเกาหลี

규모
(규모 อ่านว่า gyumo)

งบ งบประมาณ ขนาด ขอบข่าย ขอบเขต ภาษาเกาหลี 규모
ขนาดใหญ่ ภาษาเกาหลี 대규모

ตัวอย่างประโยค 규모 ภาษาเกาหลี

대규모 공격이 임박해 있어
분명 런던에 테러 공격이 행해질 것으로 결론이 나고 있어요. 대규모로요
예, 규모가 크지요
우리에게 그의 조직 규모에 대한 힌트를 주었다. 말 그대로 힌트만을
연방의 규모는 얼마나 되죠 ?
대규모 폭격사격감행다고 합니다 … .
시카고가 대규모 공습을 당했습니다 .
규모가 이정도로 크고, 이렇게 많은 상품들과
스포츠 도박연간 2천억 달러 규모야
증권거래위원회거품기간중 투자회사들에 대해대규모 조사실시하지 않았다
규모감을 주는 게 쉽지 않았어요
전경건물을 넣는 것도 규모감을 주는 데 도움이 됐고요
대규모인 게티스버그 전투결국 끝이났다
우린 적의 규모나 위치전혀 모른채
그렇죠 역시 새로운 해저화산이나 대규모 해저온천분출밖에 없죠
조직의 규모로 볼때, 누구어디서든 접촉 가능합니다
사실, 와이파이가 큰 규모로 풀린다고 들었어
전쟁미국중요사업으로 년간 8백억 불 규모였소
아이슬랜드경제규모보다 10배나 큰 규모입니다
주말에, 가장 신망있고 규모가 큰 투자은행하나
이것상당히 큰 규모라서 골드만삭스는 AIG 자체파산수도다는 것을 깨달았습니다 .