ความเสื่อมเสีย ความย่ำแย่ ความตกต่ำ ภาษาเกาหลี

전락
(전락 อ่านว่า jeonlag)

ความเสื่อมเสีย ความย่ำแย่ ความตกต่ำ ภาษาเกาหลี 전락

ตัวอย่างประโยค 전락 ภาษาเกาหลี

장식으로 전락했고
실제로는 군산복합체앞잡이로 전락했습니다