ทหารส่งสาร ทหารส่งข่าว การถ่ายทอดคำสั่ง การสั่ง ภาษาเกาหลี

전령
(전령 อ่านว่า jeonlyeong)

ทหารส่งสาร ทหารส่งข่าว การถ่ายทอดคำสั่ง การสั่ง ภาษาเกาหลี 전령

ตัวอย่างประโยค 전령 ภาษาเกาหลี

전령으로 선택했어 메세지 전달자
라이스 대령의 전령입니다
속도에 죽고 사는 전령의 신이잖아