การให้ความสำคัญ การถือว่าสำคัญ ภาษาเกาหลี

중요시
(중요시 อ่านว่า jung-yosi)

การให้ความสำคัญ การถือว่าสำคัญ ภาษาเกาหลี 중요시

ตัวอย่างประโยค 중요시 ภาษาเกาหลี

모든 감정, 그 중에서사랑은 내가 가장 중요시하는 순수한, 냉철한 이성과는 정반대에 서 있지
그리고 여기 ‘훌리’에선 계약을 중요시하지
그 중에서사랑은 내가 가장 중요시하는 순수한,
또 ” 돈 보단 호의를 중요시 해라 “