ยาระงับประสาท ภาษาเกาหลี

진정제
(진정제 อ่านว่า jinjeongje)

ยาระงับประสาท ภาษาเกาหลี 진정제

ตัวอย่างประโยค 진정제 ภาษาเกาหลี

일종의 진정제지 사람들이 열받지 않도록
오히려 진정제가 필요했겠죠
진정제를 복용어요