การคัดเลือกนักแสดง ภาษาเกาหลี

캐스팅
(캐스팅 อ่านว่า kaeseuting)

การคัดเลือกนักแสดง ภาษาเกาหลี 캐스팅

ตัวอย่างประโยค 캐스팅 ภาษาเกาหลี

하워드, 하워드. 콤라데리를 영화다시 올릴 거라면 말이지, 날 캐스팅 회의에 불러줘 .
캐스팅 / 빅토리아 토마스
웬디 말릭을 캐스팅했는 데요
날 캐스팅 회의에 불러줘 .