อหิวาตกโรค ภาษาเกาหลี

콜레라
(콜레라 อ่านว่า kollela)

อหิวาตกโรค ภาษาเกาหลี 콜레라

ตัวอย่างประโยค 콜레라 ภาษาเกาหลี

1913년에 콜레라 유행 때 2천명이 죽고, 남은건 목장과 늪이라 타이푸스, 열병등등, 지긋한 역병들 뿐이지 .
콜레라가 뭔지 아니 ?
콜레라 걸린 집들에 경고판이 걸린 걸 봤니 ?
1913년에 콜레라 유행 때 2천명이 죽고,