การเล่นไพ่ ไพ่ ภาษาเกาหลี

트럼프
(트럼프 อ่านว่า teuleompeu)

การเล่นไพ่ ไพ่ ภาษาเกาหลี 트럼프

ตัวอย่างประโยค 트럼프 ภาษาเกาหลี

시카고의 트럼프 타워 빌딩, 아래쪽 펜트하우스요 .
소형 정찰기, 트럼프 타워접근 중 .
트럼프 타워 빌딩다시 보내세요 .
시카고의 트럼프 타워 빌딩,
트럼프 타워접근 중 .