การคลอดก่อนกำหนด ภาษาเกาหลี

조산
(조산 อ่านว่า josan)

การคลอดก่อนกำหนด ภาษาเกาหลี 조산

ตัวอย่างประโยค 조산 ภาษาเกาหลี

위험한 조산이었어