ความสนิทสนม ภาษาเกาหลี

친화
(친화 อ่านว่า chinhwa)

ความสนิทสนม ภาษาเกาหลี 친화
ความสามารถในการเข้าสังคม ภาษาเกาหลี 친화력

ตัวอย่างประโยค 친화 ภาษาเกาหลี

– 이 새 쇼핑몰은 매우 자연친화적이야
파티에서 재미있고 뛰어난 친화력