แข็ง เข้ม มีพิษ ภาษาเกาหลี

독하다
(독하다 อ่านว่า doghada)

แข็ง เข้ม มีพิษ ภาษาเกาหลี 독하다
(ใจ)ใหญ่ รุนแรง ภาษาเกาหลี 지독하다

ตัวอย่างประโยค 독하다 ภาษาเกาหลี

넌 니가 똑독하다는 걸 증명하기 위해 어떻게 네 인생위험에 빠뜨릴 수 있어 .