ประกาศนียบัตร ใบรับรอง ภาษาเกาหลี

자격증
(자격증 อ่านว่า jagyeogjeung)

ประกาศนียบัตร ใบรับรอง ภาษาเกาหลี 자격증

ตัวอย่างประโยค 자격증 ภาษาเกาหลี

해양사 자격증도 거의어요
교사 자격증도 있어요