สูด(อากาศ) ภาษาเกาหลี

마시다
(마시다 อ่านว่า masida)

สูด(อากาศ) ภาษาเกาหลี 마시다

ตัวอย่างประโยค 마시다 ภาษาเกาหลี

연기마시다간 죽어요
술도 마시다