โลก ทางโลก ภาษาเกาหลี

세속
(세속 อ่านว่า sesog)

โลก ทางโลก ภาษาเกาหลี 세속

ตัวอย่างประโยค 세속 ภาษาเกาหลี

세속의 판단으로사망에 이르렀습니다