ส่วนลึกของหัวใจ ภาษาเกาหลี

속마음
(속마음 อ่านว่า sogma-eum)

ส่วนลึกของหัวใจ ภาษาเกาหลี 속마음

ตัวอย่างประโยค 속마음 ภาษาเกาหลี

속마음으로 솔직히 말하지 못했던 두 사람