ร้านตัดผม(ผู้ชาย) ภาษาเกาหลี

이발소
(이발소 อ่านว่า ibalso)

ร้านตัดผม(ผู้ชาย) ภาษาเกาหลี 이발소

ตัวอย่างประโยค 이발소 ภาษาเกาหลี