นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ภาษาเกาหลี

졸업생
(졸업생 อ่านว่า jol-eobsaeng)

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ภาษาเกาหลี 졸업생

ตัวอย่างประโยค 졸업생 ภาษาเกาหลี

내가 1월 졸업생이라 그럴 거야