ความแข็งแกร่ง ความทนทาน ภาษาเกาหลี

견고성
(견고성 อ่านว่า gyeongoseong)

ความแข็งแกร่ง ความทนทาน ภาษาเกาหลี 견고성

ตัวอย่างประโยค 견고성 ภาษาเกาหลี

다른 금융기관의 견고성에 대한