ทำลาย ฝ่าฝืนกฎ ภาษาเกาหลี

범하다
(범하다 อ่านว่า beomhada)

ทำลาย ฝ่าฝืนกฎ ภาษาเกาหลี 범하다
ธรรมดา ทั่วไป ภาษาเกาหลี 평범하다

ตัวอย่างประโยค 범하다 ภาษาเกาหลี

다들 평범하다고 놀려