ประวัติศาสตร์อารยธรรม ภาษาเกาหลี

문명사
(문명사 อ่านว่า munmyeongsa)

ประวัติศาสตร์อารยธรรม ภาษาเกาหลี 문명사
สังคมอารยธรรม ภาษาเกาหลี 문명사회

ตัวอย่างประโยค 문명사 ภาษาเกาหลี

웃기네 문명사회는 무너졌다고