รูหนู รังหนู ภาษาเกาหลี

쥐구멍
(쥐구멍 อ่านว่า jwigumeong)

รูหนู รังหนู ภาษาเกาหลี 쥐구멍

ตัวอย่างประโยค 쥐구멍 ภาษาเกาหลี

쥐구멍이라도 찾고 싶군