แก๊สน้ำตา ภาษาเกาหลี

최루탄
(최루탄 อ่านว่า choelutan)

แก๊สน้ำตา ภาษาเกาหลี 최루탄

ตัวอย่างประโยค 최루탄 ภาษาเกาหลี

군인은 최루탄을 썼지만 소용이 없었지