สถิติศาสตร์ วิชาสถิติ ภาษาเกาหลี

통계학
(통계학 อ่านว่า tong-gyehag)

สถิติศาสตร์ วิชาสถิติ ภาษาเกาหลี 통계학

ตัวอย่างประโยค 통계학 ภาษาเกาหลี

특히 남자들이 심하지. 이건 통계학적인 문제야 .