การรบแบบซุ่มโจมตี ภาษาเกาหลี

게릴라전
(게릴라전 อ่านว่า gelillajeon)

การรบแบบซุ่มโจมตี ภาษาเกาหลี 게릴라전

ตัวอย่างประโยค 게릴라전 ภาษาเกาหลี

각양각색의 게릴라전을 전개하기 시작했다