สุนทรีย์ มีรสหวาน ภาษาเกาหลี

달콤하다
(달콤하다 อ่านว่า dalkomhada)

สุนทรีย์ มีรสหวาน ภาษาเกาหลี 달콤하다

ตัวอย่างประโยค 달콤하다 ภาษาเกาหลี

– 좋고 달콤하다니 무슨으로 한말이에요 ?