อย่างสุดกำลัง ภาษาเกาหลี

겨우겨우
(겨우겨우 อ่านว่า gyeougyeou)

อย่างสุดกำลัง ภาษาเกาหลี 겨우겨우

ตัวอย่างประโยค 겨우겨우 ภาษาเกาหลี

내근 경사한테 겨우겨우 이야기했어