นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาเกาหลี

대학원생
(대학원생 อ่านว่า daehag-wonsaeng)

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาเกาหลี 대학원생

ตัวอย่างประโยค 대학원생 ภาษาเกาหลี

그녀우리의 뛰어난 대학원생이었어요 옆길로 빠질 때까진