ที่ตักน้ำ ภาษาเกาหลี

물바가지
(물바가지 อ่านว่า mulbagaji)

ที่ตักน้ำ ภาษาเกาหลี 물바가지

ตัวอย่างประโยค 물바가지 ภาษาเกาหลี

동네제기해서 우리 심심한데 물바가지 있는데 뿌리기 할까 .