กะพริบซ้ำๆ ระยิบระยับ วิบวับๆ ภาษาเกาหลี

깜박하다
(깜박하다 อ่านว่า kkambaghada)

กะพริบซ้ำๆ ระยิบระยับ วิบวับๆ ภาษาเกาหลี 깜박하다

ตัวอย่างประโยค 깜박하다 ภาษาเกาหลี

깜박하다니, 그게 말이 됩니까 ?
깜박하다니,