ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ภาษาเกาหลี

냉동식품
(냉동식품 อ่านว่า naengdongsigpum)

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ภาษาเกาหลี 냉동식품

ตัวอย่างประโยค 냉동식품 ภาษาเกาหลี

어쨋든, 전 누군가 우리 냉동식품라인을 맡아줬으면해요
전 누군가 우리 냉동식품라인을 맡아줬으면해요