รู้สึกลื่นๆ ลื่น ภาษาเกาหลี

미끈미끈
(미끈미끈 อ่านว่า mikkeunmikkeun)

รู้สึกลื่นๆ ลื่น ภาษาเกาหลี 미끈미끈

ตัวอย่างประโยค 미끈미끈 ภาษาเกาหลี

주간 미뤄졌어요, 제 몸이 조나가 토해낸 검고 미끈미끈한 물질
제 몸이 조나가 토해낸 검고 미끈미끈한 물질