คนที่ปฏิบัติตนนอกลู่นอกทาง กบสีเขียว ภาษาเกาหลี

청개구리
(청개구리 อ่านว่า cheong-gaeguli)

คนที่ปฏิบัติตนนอกลู่นอกทาง กบสีเขียว ภาษาเกาหลี 청개구리

ตัวอย่างประโยค 청개구리 ภาษาเกาหลี

부모님아주 청개구리로 키우셨거든 .