เพราะ เพราะว่า เพราะฉะนั้น ภาษาเกาหลี

거든
(거든 อ่านว่า geodeun)

เพราะ เพราะว่า เพราะฉะนั้น ภาษาเกาหลี 거든
เพราะ เพราะว่า น่ะครับ ภาษาเกาหลี 거든요
ถ้าตั้งใจที่จะ ก็ ถ้าอยากจะ ก็ ถ้าหากจะ ก็ ภาษาเกาหลี 려거든
เพราะชวน ก็เลย ภาษาเกาหลี 자거든

ตัวอย่างประโยค 거든 ภาษาเกาหลี

에서 좀 거든건데
그래, 우린 하루 종일 여기아서 당신기다렸거든
글도 길고 싸거든요, 그리고 보통서로 죽이곤 하죠
우린 그냥 뭐랄까, 골치거리가 있을땐 다른 좋은 얘기면서 즐거운 시간을 만들거든요
우리나라하고 약간 다르거든요 잘못 들었나봐요, 염소네요
가야겠다, 수업이 있거든
항상 … 네가 너무 그립거든
전 삼만피트 상공에서엉덩이를 만지는 남자들에 대해 익숙하거든요
제가 음식 진짜 잘 하는데를 알거든요
마음이 바꼈거든, 게다가 아내에게 물어볼수있는 상황아니
이런일은 상상도 못했거든요
아니, 아니거든 뭐좀 지나치게 하지마라
연기배우러 간거 맞거든요
여긴 분명히구역이거든
끌리진 않았거든요
그럼, 항상 지켜보고 있거든
정말로기분 좋은 일이거든
노력많이거든요 보람도 느낄 거고요
헬렌 켈러가 방망이 휘두르는 것 같거든
냐면, 그 이가 버는 돈이 얼마인지수가 없었거든
그런 대답기대하지 않았거든 무슨 말이냐면
우리 영화보러 가기로 했거든
– 그게 내 직업이거든