น่าผิดหวัง น่าเสียใจ ภาษาเกาหลี

실망스럽다
(실망스럽다 อ่านว่า silmangseuleobda)

น่าผิดหวัง น่าเสียใจ ภาษาเกาหลี 실망스럽다

ตัวอย่างประโยค 실망스럽다 ภาษาเกาหลี

대단히 실망스럽다 이제 경찰에서 다 알겠군