น่ารังเกียจ น่าเกลียด ภาษาเกาหลี

가증스럽다
(가증스럽다 อ่านว่า gajeungseuleobda)

น่ารังเกียจ น่าเกลียด ภาษาเกาหลี 가증스럽다

ตัวอย่างประโยค 가증스럽다 ภาษาเกาหลี

점점 교활해지는 … 우리가 가증스럽다