โรงเรียนภาคค่ำ ภาษาเกาหลี

야간 학교
(야간 학교 อ่านว่า yagan haggyo)

โรงเรียนภาคค่ำ ภาษาเกาหลี 야간 학교

ตัวอย่างประโยค 야간 학교 ภาษาเกาหลี

그러니 야간 학교로 돌아가진짜 필요거나 배우그래요 ?