การเคารพสักการะอย่างสูง ภาษาเกาหลี

신성불가침
(신성불가침 อ่านว่า sinseongbulgachim)

การเคารพสักการะอย่างสูง ภาษาเกาหลี 신성불가침

ตัวอย่างประโยค 신성불가침 ภาษาเกาหลี

내용들은 본인한테매우 신성불가침한 것이어야 하지만