ตอนนี้ ขณะนี้ เวลานี้ บัดนี้ ต่อจากนี้ นับจากนี้ ภาษาเกาหลี

이제
(이제 อ่านว่า ije)

ตอนนี้ ขณะนี้ เวลานี้ บัดนี้ ต่อจากนี้ นับจากนี้ ภาษาเกาหลี 이제
ตอนนี้ ภาษาเกาหลี 이제야

ตัวอย่างประโยค 이제 ภาษาเกาหลี

이제 함께사람들을 소개합니다
이제 우리여기그런 걸 하는 건가요 ?
이제 아셨나 친구한테 전하라구
빅터 … 들어봐 … 친구가 말하지 않나 이제 우린 가족마찬가지 아닌가
집행관은 이제 제 48차 법정개정하십시요
이제 금방 쫓아올거라구 이대론 안돼
이제부터 잡아들이겠죠
코스진행된지 이제 …
이제 2쿼터수분부족하다
이제 자명해지는군요
이제 이 법정에서 가장대한 언급을 하는 바 …
이제 변호인달리 할말 있소 ?
이제 재유치 할것이다
이제 일정을 살펴봐야겠구나
이제 둘 다 서로의 눈을 쳐다보렴
이제 그만
이제 …
이제 속죄를 위해
이제 들어와도 된단다
이제 더 이상 극단적희생을 하는 행위를’
이제 당신은 저를 버리셨나이다
그런데 이제 제 2 바티칸이 그 모든무효화려고 하고 있죠
너희들 셋 늦었어 이제 다들 여기 모였니 ?