การพัฒนา การบุกเบิก ภาษาเกาหลี

개척
(개척 อ่านว่า gaecheog)

การพัฒนา การบุกเบิก ภาษาเกาหลี 개척
ผู้พัฒนา ผู้บุกเบิก ผู้บุกเบิก ผู้พัฒนา ภาษาเกาหลี 개척자

ตัวอย่างประโยค 개척 ภาษาเกาหลี

그럴 때 이것을 ” 개척지 정의라고 부릅니다
개척지 정의의 좋은 점은 아주시원하다는 거죠
살인들이 새로분야를 개척하지 않는 게 더 놀라운 거지 .
버지니아 신사들이 텍사스 개척자
사람은 밑에서 위를 개척했죠
우린 우리운명을 개척하나요 ?
인간스스로 자신의 길을 개척해야한다
용감한 조종사. 항공로진정개척자!
어떻게 보면 난 개척자기도 해요