คนที่มีลักษณะเช่นนั้น คนที่มีคุณสมบัติเช่นนั้น ภาษาเกาหลี

뜨기
(뜨기 อ่านว่า tteugi)

คนที่มีลักษณะเช่นนั้น คนที่มีคุณสมบัติเช่นนั้น ภาษาเกาหลี 뜨기
คนบ้านนอก ภาษาเกาหลี 시골뜨기
ไอ้บ้านนอก ไอ้คนบ้านนอก ภาษาเกาหลี 촌뜨기

ตัวอย่างประโยค 뜨기 ภาษาเกาหลี

저희 시골뜨기 아녜요. – 이래뵈도 도시 아이이라고
내 빚을 갚고 마을을 뜨기엔 충분하더라고