ความรักใคร่ ความเอ็นดู ภาษาเกาหลี

귀염
(귀염 อ่านว่า gwiyeom)

ความรักใคร่ ความเอ็นดู ภาษาเกาหลี 귀염
เด็กหรือสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดู ภาษาเกาหลี 귀염둥이

ตัวอย่างประโยค 귀염 ภาษาเกาหลี

귀염둥이, 구해줘
이 봐, 귀염둥이 난 네 생각 하고 있었어
아야다시귀염둥이라 부르지마