ขนาดเล็กมาก น้อยมาก น้อยที่สุด ภาษาเกาหลี

극소
(극소 อ่านว่า geugso)

ขนาดเล็กมาก น้อยมาก น้อยที่สุด ภาษาเกาหลี 극소
การทำให้เล็กลงที่สุด ภาษาเกาหลี 극소량
กลุ่มเล็กๆ เล็กน้อย ภาษาเกาหลี 극소수

ตัวอย่างประโยค 극소 ภาษาเกาหลี

아주 좁은 범위충격이 몰리기 때문에 운동 에너지전달전혀거나 극소량에요
극소의 시간 조각들이 저 구에서 발견됩니다 .
소파 불 중 극소량가짜예요