นกนางแอ่น ภาษาเกาหลี

제비
(제비 อ่านว่า jebi)

นกนางแอ่น ภาษาเกาหลี 제비
พังพอน ภาษาเกาหลี 족제비
การจับฉลาก ภาษาเกาหลี 제비뽑기

ตัวอย่างประโยค 제비 ภาษาเกาหลี

그래 꼭 네가 언제든 곁에 있어 ” 토끼족제비는 어떻게 하나요 ?
비오는 아침도대체 어떻게 해 토끼족제비는 어떻게 하나요 ? “
제비를 뽑고 있어요
그를 도울 사람을 뽑기 위해 제비뽑기를 했다