วันประสูติ วันเกิด(กษัตริย์ นักบุญ) ภาษาเกาหลี

성탄
(성탄 อ่านว่า seongtan)

วันประสูติ วันเกิด(กษัตริย์ นักบุญ) ภาษาเกาหลี 성탄
วันประสูติของพระเยซู ภาษาเกาหลี 성탄절

ตัวอย่างประโยค 성탄 ภาษาเกาหลี

제1진의 성탄절 철수명령이오
그딴 소리 하면 성탄절 저녁 초대 안한다!