บรรยากาศ กระแสอากาศ ภาษาเกาหลี

기류
(기류 อ่านว่า gilyu)

บรรยากาศ กระแสอากาศ ภาษาเกาหลี 기류

ตัวอย่างประโยค 기류 ภาษาเกาหลี

안정된 기류요. 날씨 위를 난다는 이야기지. 날씨 위로아야 해 .
네, 그게 없으면추진기류가 다 뜯어내 버려요 .
폴건 항공에 잘 오셨습니다 기류가 심하니 안전띠세요
그게 없으면추진기류가 다 뜯어내 버려요 .