ผู้หญิง สตรี ภรรยา คนรัก(ของผู้ชาย) ภาษาเกาหลี

여자
(여자 อ่านว่า yeoja)

ผู้หญิง สตรี ภรรยา คนรัก(ของผู้ชาย) ภาษาเกาหลี 여자
แฟน ภาษาเกาหลี 여자 친구
เด็กผู้หญิง ภาษาเกาหลี 여자아이

ตัวอย่างประโยค 여자 ภาษาเกาหลี

우리 애들과 여자들을 학살는데
아뇨 … – 그럼 여자친구라두 있나요 ?
이런 여자비행기를 장시간타서 바이오리듬이 완전히 망가져서 …
여자 얼굴을 어떻게 한거요 ?
사람들은 수녀들을 나이여자무리로 보죠
남편을 찾지 못한 여자들이거나
우리사랑에 빠진 여자들이란 겁니다
넌 17살 여자애야
좀 평범한 여자를 사귀어 보는건어때
그렇지고서야 어떻게 이쁜여자를 만나서 이야기를 할 수 있겠는가 ?
– 그 여자도 CIA 란 말이에요 ?
아니야, 그 여자러시아같이 생겼었어
남자가 … 두 여자를 … 알지 ?
여자는 … 좋은 여자야 바람피면 안돼
여자 불꽃놀이 싫어한다면서
남자 … 두여자시끄럽다
터프한 여자잖아 괜찮아질꺼야, 그치 ?
사실여자도 알아야해요
인생여자들은 왜 하나같이 스스로파괴려고 하는 걸까 ?
지금한테 여자심리대해 설명하는거야 ?
세상에 여자잘못인게 없지

ใส่ความเห็น