อย่างมีสติ อย่างมีสำนึก อย่างมีจิตสำนึก ภาษาเกาหลี

의식적
(의식적 อ่านว่า uisigjeog)

อย่างมีสติ อย่างมีสำนึก อย่างมีจิตสำนึก ภาษาเกาหลี 의식적
ที่ไม่รู้ตัว ที่อยู่จิตใต้สำนึก ที่ไม่ได้ตั้งใจ ที่ไม่ได้เจตนา ภาษาเกาหลี 무의식적

ตัวอย่างประโยค 의식적 ภาษาเกาหลี

아마도 무의식적행동이었겠지만 넌 리키의 마누라랑 잤어